Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het kappen van bomen Mernaweg 56 te Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van bomen op het perceel Mernaweg 56, 9964 AV te Wehe-den Hoorn (25-10-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:31 oktober 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 56 9964AV Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op 56 9964AV Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven