Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het inrichten van een viswinkel, Reitdiepskade 16 te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- inrichten van een viswinkel, Reitdiepskade 16, 9974 PJ te Zoutkamp (17-9-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:24 september 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Reitdiepskade 16 9974PJ Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Reitdiepskade 16 9974PJ Zoutkamp Nederland
Terug naar boven