Bekendmaking Verleende Omgevingsvergunning regulier voor het graven en verbreden van een zwetsloot en het dempen van een binnensloot nabij perceel Oudezeedijk 4 te Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- graven en verbreden van een zwetsloot en het dempen van een binnensloot nabij perceel Oudezeedijk 4, 9968 TB te Pieterburen (9-12-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:11 december 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Oude Zeedijk 4 9968TB Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Oude Zeedijk 4 9968TB Pieterburen Nederland
Terug naar boven