Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het bouwen van een loods op Noordpolderweg 4 te Westernieland

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- bouwen van een loods op het perceel Noordpolderweg 4, 9969 TR te Westernieland (3-9-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:5 september 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 4 9969TR Westernieland
   
   
Kaart met een markering op 4 9969TR Westernieland Nederland
Terug naar boven