Bekendmaking Verleende Omgevingsvergunning regulier voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever langs de Kromme Raken te Warfhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- aanleggen van een natuurvriendelijke oever langs de Kromme Raken, kad. perceel gemeente Leens, sectie K, nummer 741 te Warfhuizen (4-12-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:11 december 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Kromme Raken 9963 Warfhuizen
   
   
Kaart met een markering op Kromme Raken 9963 Warfhuizen Nederland
Terug naar boven