Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor herstellen van metselwerk van de molen Hoofdstraat 150 te Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- herstellen van het metselwerk van de molen, Hoofdstraat 150, 9968 AH te Pieterburen (12-8-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 augustus 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 150 9968AH Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 150 9968AH Pieterburen Nederland
Terug naar boven