Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor herplaatsen tijdelijke unit, De Rug 1 Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- herplaatsen van een tijdelijke unit, De Rug 1, 9976 VT te Lauwersoog (26-9-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 september 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • De Rug 1 9976VT Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op De Rug 1 9976VT Lauwersoog Nederland
Terug naar boven