Bekendmaking Verleende Omgevingsvergunning regulier voor herinrichten schuur, Zuster A. Westerhofstraat 3 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
-  herinrichten van een schuur op het perceel Zuster A. Westerhofstraat 3, 9965 PH te Leens.(30-10-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:8 november 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Zuster A. Westerhofstraat 3 9965PH Leens
   
   
Kaart met een markering op Zuster A. Westerhofstraat 3 9965PH Leens Nederland
Terug naar boven