Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor herbouwen woning, Damsterweg 6 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- herbouwen van een woning, Damsterweg 6, 9977 RH te Kloosterburen (1-9-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:8 september 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Damsterweg 6 9977RH Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Damsterweg 6 9977RH Kloosterburen Nederland
Terug naar boven