Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor herbouwen deel van de schuur, Oosterweg 7 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- herbouwen van een deel van de schuur, Oosterweg 7, 9967 TK te Eenrum (10-06-2014)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:12 juni 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Oosterweg 7 9967TK Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Oosterweg 7 9967TK Eenrum Nederland
Terug naar boven