Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor herbouwen 10 levensloopgeschikte woningen, Ds. Uilkensstraat 6 t/m 24 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- herbouwen van 10 levensloopgeschikte woningen, Ds. Uilkensstraat 6 t/m 24, 9967 RG te Eenrum (24-2-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:26 februari 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Ds. Uilkensstraat 9967RG Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Ds. Uilkensstraat  9967RG Eenrum Nederland
Terug naar boven