Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening strook grond tussen begraafplaats en provinciale weg (N361), kadastrale sectie OOH, perceelnummer 189 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening betreft een strook grond tussen de begraafplaats en de provinciale weg (N361), kadastrale sectie OOH, perceelnummer 189 te Ulrum (8-2-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 februari 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971 Ulrum
   
   
Kaart met een markering op  9971 Ulrum Nederland
Terug naar boven