Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor gedeeltelijk wijzigen bestemming in woon/werkbestemming, Burgemeester P.A. de Rochefortstraat 14 te Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:

- gedeeltelijk wijzigen van de bestemming in woon/werkbestemming op het perceel Burgemeester P.A. de Rochefortstraat 14, 9964 AK te Wehe-den Hoorn. (14-9-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 september 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Burgemeester P.A. de Rochefortstraat 14 9964AK Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op Burgemeester P.A. de Rochefortstraat 14 9964AK Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven