Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor dempen/verruimen sloten en egaliseren land, Hoofdweg nabij nr. 4 Zuurdijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- dempen en verruimen van sloten en het egaliseren van land, Hoofdweg nabij nr. 4, 9966 VC te Zuurdijk (2-11-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:10 november 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdweg 9966VC Zuurdijk
   
   
Kaart met een markering op Hoofdweg 9966VC Zuurdijk Nederland
Terug naar boven