Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor dempen van sloot en aanleggen vijf dammen nabij Roodehaansterweg 2 Warfhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- dempen van een sloot en het aanleggen van vijf dammen nabij Roodehaansterweg 2, 9963 TC te Warfhuizen (23-5-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:28 mei 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Roodehaansterweg 2 9963TC Warfhuizen
   
   
Kaart met een markering op Roodehaansterweg 2 9963TC Warfhuizen Nederland
Terug naar boven