Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor dempen van een sloot, het verruimen van een sloot en het egaliseren van het perceel nabij Haarweg 19 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel werk of werkzaamheden uitvoeren voor het:
- dempen van een sloot, het verruimen van een sloot en het egaliseren van het perceel nabij Haarweg 19, 9971 BN te Ulrum (30-12-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 januari 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971BN Ulrum
   
   
Kaart met een markering op  9971BN Ulrum Nederland
Terug naar boven