Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor dempen sloot en graven nieuwe sloot aan De Meerenweg, 9961 PA te Mensingeweer

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- dempen van een sloot en het graven van een nieuwe sloot op het kadastrale perceel gemeente Leens, sectie I, nummer 272 aan De Meerenweg, 9961 PA te Mensingeweer (11-2-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:18 februari 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • De Meerenweg 9961PA Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op De Meerenweg 9961PA Mensingeweer Nederland
Terug naar boven