Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor dempen sloot en aanleggen nieuwe waterpartij Douwen 1te Zuurdijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het :
- dempen van een sloot en het aanleggen van een nieuwe waterpartij, Douwen 1, 9966 VG te Zuurdijk (14-12-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:17 december 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Douwen 1 9966VG Zuurdijk
   
   
Kaart met een markering op Douwen 1 9966VG Zuurdijk Nederland
Terug naar boven