Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor dempen en graven sloot, Roodehaansterweg 2 Warfhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor:
- het dempen en graven van een sloot, Roodehaansterweg 2, 9963 TC te Warfhuizen (22-6-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:25 juni 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Roodehaansterweg 2 9963TC Warfhuizen
   
   
Kaart met een markering op Roodehaansterweg 2 9963TC Warfhuizen Nederland
Terug naar boven