Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor dempen, verbreden en graven sloot, kadastrale gemeente Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het dempen van de sloot, het verbreden van een sloot en het graven van een sloot, kadastrale gemeente Kloosterburen, sectie D, perceelnummers 1090, 1361& 1362 (10-1-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:18 januari 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9977 Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op  9977 Kloosterburen Nederland
Terug naar boven