Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor de verbouw van een school, Prins Bernhardstraat 3 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor:
- de verbouw van een school, Prins Bernhardstraat 3, 9965 RA te Leens (24-3-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:26 maart 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Prins Bernhardstraat 3 9965RA Leens
   
   
Kaart met een markering op Prins Bernhardstraat 3 9965RA Leens Nederland
Terug naar boven