Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor de nieuwbouw van een loods, Westpolder 8 te Vierhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor:
- de nieuwbouw van een loods, Westpolder 8, 9975 WJ te Vierhuizen (14-3-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 maart 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Westpolder 8 9975WJ Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op Westpolder 8 9975WJ Vierhuizen Nederland
Terug naar boven