Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor de nieuwbouw van een bewaarplaats Dijkstilsterweg 5 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor:
- de nieuwbouw van een bewaarplaats, Dijkstilsterweg 5, 9965 TH te Leens (23-4-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:1 mei 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Dijkstilsterweg 5 9965TH Leens
   
   
Kaart met een markering op Dijkstilsterweg 5 9965TH Leens Nederland
Terug naar boven