Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor brandveilig gebruik, H. Doornbosweg 2A Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- brandveilig gebruik, H. Doornbosweg 2A, 9974 PE te Zoutkamp (11-4-2017)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:13 april 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • H. Doornbosweg 2a 9974PE Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op H. Doornbosweg 2a 9974PE Zoutkamp Nederland
Terug naar boven