Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen woning op het perceel ten noorden van Westerlaagte 48 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het bouwen van een woning op het perceel ten noorden van Westerlaagte 48, 9965 SK  te Leens (26-4-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 mei 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Westerlaagte 48 9965SK Leens
   
   
Kaart met een markering op Westerlaagte 48 9965SK Leens Nederland
Terug naar boven