Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen woning met loods, Broeksterweg 18 te Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:

- bouwen van een woning met loods op het perceel Broeksterweg 18, 9968 TJ te Pieterburen. (6-6-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 juni 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Broeksterweg 18 9968TJ Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Broeksterweg 18 9968TJ Pieterburen Nederland
Terug naar boven