Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen woning met bijgebouw, Westerlaagte 52 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluitgenomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het bouwen van een woning met bijgebouw op het perceel Westerlaagte 52, 9965 SK te Leens (14-2-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:1 maart 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Westerlaagte 52 9965SK Leens
   
   
Kaart met een markering op Westerlaagte 52 9965SK Leens Nederland
Terug naar boven