Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen woning met bijgebouw, Leensterweg 54 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- bouwen van een woning met bijgebouw, Leensterweg 54, 9977 PD te Kloosterburen (16-12-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 december 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Leensterweg 54 9977PD Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Leensterweg 54 9977PD Kloosterburen Nederland
Terug naar boven