Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen woning De Snik 5 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- bouwen van een woning, De Snik 5, 9974 NG te Zoutkamp (13-2-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 februari 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • De Snik 5 9974NG Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op De Snik 5 9974NG Zoutkamp Nederland
Terug naar boven