Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen woning, Oosterlaagte 58 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- bouwen van een woning op het perceel Oosterlaagte 58, 9965 SH te Leens. (19-6-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 juni 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Oosterlaagte 58 9965SH Leens
   
   
Kaart met een markering op Oosterlaagte 58 9965SH Leens Nederland
Terug naar boven