Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen woning, Kattenburgerweg 2 Zuurdijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- bouwen van een woning, Kattenburgerweg 2, 9966 VK te Zuurdijk (16-9-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 september 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Kattenburgerweg 2 9966VK Zuurdijk
   
   
Kaart met een markering op Kattenburgerweg 2 9966VK Zuurdijk Nederland
Terug naar boven