Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen woning, Kaakhornsterweg 21 te Westernieland

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluitgenomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het bouwen van een woning op het perceel Kaakhornsterweg 21, 9969 PN te Westernieland
(20-2-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:1 maart 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Kaakhornsterweg 21 9969PN Westernieland
   
   
Kaart met een markering op Kaakhornsterweg 21 9969PN Westernieland Nederland
Terug naar boven