Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen wagenberging, Oude Dijksterweg 11 te Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:

- bouwen van een wagenberging op het perceel Oude Dijksterweg 11, 9968 TM te Pieterburen. (6-6-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 juni 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Oude Dijksterweg 11 9968TM Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Oude Dijksterweg 11 9968TM Pieterburen Nederland
Terug naar boven