Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen vrijstaande woning, Oosterlaagte 41 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het bouwen van een vrijstaande woning, Oosterlaagte 41, 9965 ZG te Leens (23-6-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 juni 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Oosterlaagte 41 9965ZG Leens
   
   
Kaart met een markering op Oosterlaagte 41 9965ZG Leens Nederland
Terug naar boven