Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen van werktuigenberging en mestplaat, Matthenesserweg 1 te Mensingeweer

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- bouwen van een werktuigenberging en een mestplaat, Matthenesserweg 1, 9961 TD te Mensingeweer (22-12-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 december 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Matthenesserweg 1 9961TD Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op Matthenesserweg 1 9961TD Mensingeweer Nederland
Terug naar boven