Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen van een woning, Westerlaagte 48 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- bouwen van een woning, Westerlaagte 48, 9965 SK te Leens (6-8-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:13 augustus 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Westerlaagte 48 9965SK Leens
   
   
Kaart met een markering op Westerlaagte 48 9965SK Leens Nederland
Terug naar boven