Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen van een schuur Hoofdstraat 27 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- bouwen van een schuur, Hoofdstraat 27, 9965 PA te Leens (18-8-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 augustus 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 27 9965PA Leens
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 27 9965PA Leens Nederland
Terug naar boven