Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen van een aanbouw Hogeweg 23 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- het bouwen van een aanbouw op het perceel Hogeweg 23, 9977 PE te Kloosterburen. (24-8-2017)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:31 augustus 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hogeweg 23 9977PE Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Hogeweg 23 9977PE Kloosterburen Nederland
Terug naar boven