Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen van een aanbouw, Julianastraat 11, Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- bouwen van een aanbouw op het perceel Julianastraat 11, 9974 RP te Zoutkamp (25-7-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:9 augustus 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Julianastraat 11 9974RP Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Julianastraat 11 9974RP Zoutkamp Nederland
Terug naar boven