Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen schuur, Oude Mij 2 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:

- bouwen van een schuur op het perceel Oude Mij 2, 9965 TW te Leens. (27-9-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 oktober 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Oude Mij 2 9965TW Leens
   
   
Kaart met een markering op Oude Mij 2 9965TW Leens Nederland
Terug naar boven