Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen loods Schaapweg 30 te Westernieland

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- bouwen van een loods, Schaapweg 30, 9969 TN te Westernieland (29-9-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 oktober 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Schaapweg 30 9969TN Westernieland
   
   
Kaart met een markering op Schaapweg 30 9969TN Westernieland Nederland
Terug naar boven