Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen loods op het perceel Haarlanden te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:

- bouwen van een loods op het perceel Haarlanden (9971) te Ulrum. (14-9-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 september 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Haarlanden 9971 Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Haarlanden 9971 Ulrum Nederland
Terug naar boven