Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen loods en container, de Groene Wierde (ten noorden van nummer 2) te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- bouwen van een loods en een container op het perceel de Groene Wierde (ten noorden van nummer 2) 9977 PT te Kloosterburen. (29-8-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 september 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • De Groene Wierde 9977PT Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op De Groene Wierde 9977PT Kloosterburen Nederland
Terug naar boven