Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen loods, Haarweg 18 Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- bouwen van een loods, Haarweg 18, 9971 BN te Ulrum (25-2-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 maart 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Haarweg 18 9971BN Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Haarweg 18 9971BN Ulrum Nederland
Terug naar boven