Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen ligboxenstal, Hoofdstraat 53 Houwerzijl

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- bouwen van een ligboxenstal, Hoofdstraat 53, 9973 PE te Houwerzijl (19-8-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:25 augustus 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 53 9973PE Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 53 9973PE Houwerzijl Nederland
Terug naar boven