Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen garage Dijksterweg 24 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- bouwen van een garage op het perceel Dijksterweg 24, 9977 TE te Kloosterburen (29-11-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 december 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Dijksterweg 24 9977TE Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Dijksterweg 24 9977TE Kloosterburen Nederland
Terug naar boven