Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen en aanleggen van markeringsbaken, Panserweg te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- bouwen en aanleggen van een markeringsbaken, Panserweg tussen nrs. 8 en 9, 9974 SL te Zoutkamp (18-5-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 mei 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Panserweg 9974SL Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Panserweg 9974SL Zoutkamp Nederland
Terug naar boven