Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen bewaarplaats, Feddemaweg 15 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- bouwen van een bewaarplaats, Feddemaweg 15, 9977 TG te Kloosterburen (4-11-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:10 november 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Feddemaweg 15 9977TG Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Feddemaweg 15 9977TG Kloosterburen Nederland
Terug naar boven