Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen bewaarplaats, Dijksterweg 12 Hornhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het bouwen van een bewaarplaats, Dijksterweg 12, 9978 TB te Hornhuizen (26-4-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 mei 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Dijksterweg 12 9978TB Hornhuizen
   
   
Kaart met een markering op Dijksterweg 12 9978TB Hornhuizen Nederland
Terug naar boven