Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen bewaarplaats, Breweelsterweg 10 Hornhuizen

Verleende omgevingsvergunning regulier

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- bouwen van een bewaarplaats, Breweelsterweg 10, 9978 TE te Hornhuizen (26-2-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 maart 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Breweelsterweg 10 9978TE Hornhuizen
   
   
Kaart met een markering op Breweelsterweg 10 9978TE Hornhuizen Nederland
Terug naar boven